Forside » Bli strømkunde » Strømavtaler Privat » Standard variabel pris

Standard variabel pris

Prisen styres av konkurransen i markedet og avtalen har ingen bindingstid. Strømavtalen Standard variabel pris følger kraftmarkedet med en avdempet priskurve. Prisendring varsles to uker i forkant på våre nettsider.

Standard variabel pris er per i dag som følger:

  • Pris: 42,90 øre/kWh inkl. mva.
  • Pris gjelder fra: 28.03.2020
  • Ingen bindingstid
  • Ny pris fra 28.04.2020: 38,90 øre/kWh inkl. mva.

Fakturagebyrer:

  • eFaktura: 0 kr
  • Epost: 0 kr
  • Papirfaktura: 39 kr

Hvordan bestemmes prisen for dette produktet?

Prisen for Standard variabel pris baserer seg på kontinuerlig overvåking av innkjøpspris på strøm og pris for de lovpålagte elsertifikatene.

Vi må se på prognoser fremover i tid, men for å gjøre forklaringen litt enklere gjør vi som følgende når vi vurderer om prisen må/bør endres:

  1. Vi ser på neste måneds prognose for spot-pris. Denne er oppgitt i Euro, så her spiller også valutakursen inn.
  2. Prognosen er oppgitt eks. mva. så vi legger til denne.
  3. Vi legger til prisen på lovpålagte elsertifikater.
  4. Vi har modeller for marginberegning som hensyntar de driftskostnadene vi har i selskapet.
  5. Vi ender opp med en pris som gjør at vi kan overleve som selskap og som er konkurransedyktig i markedet.

Har du noen spørsmål?

Send mail til marked@dalane-energi.no eller ring 51 46 25 25!