Kraft24 er et timespot-produkt, som betyr at prisen følger spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. Med denne avtalen varierer strømprisen fra måned til måned. 

Om Timespot fra NVE
«Med en timespotavtale faktureres du for ditt faktiske strømforbruk time for time. Prisen du betaler bestemmes av børsen Nord Pool time for time, i tillegg til et påslag og evt. månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Timespotten blir beregnet ved at du ganger timeprisen fra NordPool med det faktiske forbruket ditt for en aktuell time, deretter blir påslaget og fast månedspris lagt på. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten).»

Kraft24 pris er per i dag som følger:

  • Timespot + påslag på 5,4 øre per kWh med 19 kr i fast månedsgebyr
  • Prisen gjelder fra 01.04.2021
  • Ingen bindingstid

Fakturagebyrer:

  • eFaktura: 0 kr
  • Epost: 0 kr
  • Papirfaktura: 49 kr

Bestill Kraft24

  Jeg aksepterer standard­betingelsene, og at Dalane Energi kan iverksette flytte- og bestillingsprosessen.

  Har du noen spørsmål?

  Send mail til marked@dalane-energi.no eller ring 51 46 25 25!