Kraft24 er et spotpris produkt, som betyr at prisen følger spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. Med denne avtalen varierer strømprisen fra måned til måned. Spot har vist seg å være den rimeligste avtaleformen de siste 10 årene. 

Kraft24 pris er per i dag som følger:

  • Spot + påslag på 5,9 øre per kWh med 0 kr i fast månedsgebyr
  • Prisen gjelder fra 01.05.2019
  • Ingen bindingstid

Fakturagebyrer:

  • eFaktura: 0 kr
  • Epost: 0 kr
  • Papirfaktura: 39 kr

Har du noen spørsmål?

Send mail til marked@dalane-energi.no eller ring 51 46 25 25!