Forside » Mine Sider

Mine Sider

Min side – Dalane Energisalg

Her vil du finne informasjon om forbruk, fakturaer og tilgjengelige produkter.

Hvis du ikke har opprettet bruker etter at vi lanserte vår nye Min Side, trenger du kundenummer og fakturanummer som står på siste faktura du mottok for å opprette ny bruker.

Dersom Dalane Kraft har avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskap, vil du som privatkunde få både strøm og nett på samme faktura.

Min side – Elhub

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

I Elhub kan du få oversikt over dine data, samt gi tredjepartsleverandører tilgang.

Har du noen spørsmål?

Send mail til marked@dalane-energi.no eller ring 51 46 25 25!