Kraft-appen

Dalane Energisalg har utviklet en app for alle våre strømkunder som skal hjelpe med å bedre holde oversikt over forbruket ditt. Du får strømprognoser på hva du kommer til å bruke neste dag, og forventet forbruk for måneden. Du har lett tilgang til tidligere fakturaer, som du enkelt kan laste ned i PDF format.

Appen er utviklet slik at den skal være lett å forstå og enkel å navigere seg igjennom. Men skulle du ha problemer eller noen spørsmål er det bare og ta kontakt så vil en av våre ansatte hjelpe deg.

Neste dag

Strømprognose Neste Dag viser hva du brukte i strøm i går, hva du brukte i strøm i dag og hva du vil bruke i strøm i morgen. Beregningen inkluderer både strøm- og nettkostnader. 

Forbuk

Rapporten viser forbruket i norske kroner fordelt per måned. Visningen gir et bilde av historiske data hvis man blar seg tilbake i tid, og en måned prognose hvis måneden ikke er ferdig ennå. 

Faktura

Her kan du bla deg tilbake til tidligere måneder og så informasjon om forbruket. For perioder som er lukket og fakturer, kan du enkelt laste ned PDF-kopi ved å trykke på PDF-ikonet. Faktura blir tilgjengelig innen en dag etter utsendelse.